Inowrocław

Inowrocław to stolica Kujaw Zachodnich. Leży nad Notecią. Nazywane jest miastem na soli. Bogate złoża soli kamiennej eksploatowane tu były od czasów starożytnych do lat 80. ub. wieku. W mieście rozlewa się także wysoko zmineralizowaną, słoną wodę „Inowrocławianka”. Panuje tu klimat umiarkowany ciepły przejściowy. Średnie roczne opady należą do najniższych w Polsce. Cechą charakterystyczną miasta są częste, ale słabe wiatry i często zmieniająca się pogoda. Kilkanaście kilometrów od granic Inowrocławia znajdują się dwa jeziora: Pakoskie i Gopło. Na pierwszym z nich zlokalizowana jest zapora wodna i śluza, drugie jest częścią Parku Krajobrazowego Nadgoplański Park Tysiąclecia.

Pierwsze doniesienia na temat osady istniejącej na terenie obecnego Inowrocławia pochodzą z I w.p.n.e. Rozwijała się dzięki wymianie handlowej z Celtami, potem z Rzymem. Przez miasto przebiegał szlak bursztynowy. Miejscowa ludność sprzedawała sól i wyroby rzemieślnicze. Pierwsza wzmianka o Inowrocławiu pochodzi z 1185 roku, z dokumentu księcia Leszka, syna Bolesława Kędzierzawego, i określa miejscowość jako Novus Wladislaw. Inowrocław był miastem królewskim, lokowanym w XIII wieku. Siedzibą książąt kujawskich i starostów inowrocławskich. Odbywały się tu procesy polsko-krzyżackie.

Jak dokonać rezerwacji?

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatoria i ośrodki zdrowotne z usługą rehabilitacji. Dofinansowanie PFRON.

Wczasy wypoczynkowe

Ośrodki wypoczynkowe nad morzem, w górach - atrakcyjne ceny!

Otrzymuj bezpłatnie oferty!

Dopisz się do naszej bazy!

Profil leczniczy uzdrowiska

Tu warto być

W Park Solankowym (Solanki) znajduje się wiele obiektów sanatoryjnych, z których najstarsze pochodzą z II połowy XIX wieku. Najnowszą budowlą, otwartą w 2001 r. są Tężnie Solankowe. Mają one kształt dwóch połączonych ze sobą wieloboków, mierzą 9 metrów wysokości i ponad 300 metrów długości. Na całej długości tężni znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Parku Solankowego i części miasta. W kompleksie tężni powstało miejsce aktywnego wypoczynku, istnieją tu tory do minigolfa, do gry w kręgle i stoliki do gry w szachy. Jest tu także Aleja Dębów Gwiazd – znani sadzą swoje dęby. Co roku sadzi się tu ogromne ilości kwiatów, z których komponowane są przepiękne dywany kwiatowe. W parku znajduje się Pijalnia Wód – Palmiarnia Inowrocławianka. Pija się tu wodę „Inowrocławiankę” oraz „Jadwigę”. Znajduje się tu Pomnik Teściowej. Pomnik w formie ławeczki przedstawia uśmiechniętą starszą panią z małym pieskiem na kolanach. Jest też pomnik-ławeczka gen. Władysława Sikorskiego. W okresie międzywojennym gen. Sikorski mieszkał w pobliżu Inowrocławia i często korzystał z tutejszych solanek.

To najstarszy i najcenniejszy zabytek Inowrocławia. To wzniesiony w XII wieku romański kościół. Ufundował go książę Leszek, wnuk Bolesława Krzywoustego. Kościół leży na Szlaku Romańskim. Niegdyś była to największa bazylika bez transeptu w naszej części Europy. W 1834 roku spłonęła.Kościół odbudowano w dopiero w 1901 r.

To średniowieczna fara. Wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Największe straty przyniosły najazdy krzyżackie. W 1860 roku w farze ochrzczony został słynny poeta Jan Kasprowicz. Dziś kościół Św. Mikołaja to późnogotycka, trzynawowa budowla, której wnętrze wypełniają liczne zabytki sztuki sakralnej, głównie barokowe i rokokowe.

Budowla nawiązuje do klasycyzmu.Cechą charakterystyczną świątyni jest kopuła przypominająca żołnierski hełm.

Wrocław ma swoje krasnale, a Inowrocław wiewiórki. Na ulicach miasta, po drodze z Parku Solankowego do centrum miasta stoi 15 rzeźb z brązu przedstawiających te urocze zwierzęta. Wykonała je Agnieszka Świerzowicz-Maślaniec. Można je znaleźć w różnych punktach miasta na gzymsach, domach i murkach.

Wykonane z brązu żaczki mają około metra wysokości i stoją w atrakcyjnych turystycznie miejscach miasta. Żaczków w Inowrocławiu jest 5, każdy ma przy sobie jakieś zwierzątko.

Jan Kasprowicz, znany polski poeta okresu Młodej Polski, urodził się w Szymborzu, który obecnie stanowi dzielnicę Inowrocławia. W 1939 r. odsłonięto w mieście pomnik Kasprowicza dłuta Edwarda Haupta. Został zniszczony w czasie wojny. W 1966 r. odtworzono go i usytuowano na placu po zburzonej przez Niemców synagodze, przy ulicy Solankowej.

Znajdują się tu eksponaty związane z postacią i twórczością Jana Kasprowicza oraz Stanisława Przybyszewskiego, który gościł w Inowrocławiu w 1927 roku. Część ekspozycji ma związek z historią miasta i historią solarstwa w Inowrocławiu i na Kujawach.

Nazywana jest Kujawską Jerozolimą. Powstała w 1628 roku jako druga na ziemiach polskich po Kalwarii Zebrzydowskiej. Początkowo poszczególne stacje wyznaczały drewniane krzyże, później zbudowano kapliczki. Kalwaria Pakoska obejmuje 24 kaplice i kościół Ukrzyżowania. Kalwaria została podzielona na dwie drogi procesyjne: Drogę Pojmania i Drogę Krzyżową. Kalwarią opiekują się bracia franciszkanie.

Dla aktywnych

Na przyjemny spacer można się wybrać do Parku Solankowego. Doskonałą atrakcją będzie poszukiwanie w Inowrocławiu tutejszych wiewiórek (rzeźby z brązu) i inowrocławskich żaczków.

Inowrocław ma słabo rozwiniętą sieć znakowanych tras rowerowych. Jedyny szlak tego typu łączy Inowrocław z Toruniem. Pozostałe trasy przebiegają w odległości min. 20 km od miasta.

Oferty dla seniora

Mapa Google

Ważne informacje

Warunki uczestnictwa

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Regulacje w związku z Covid-19

Zrealizuj Bon Turystyczny