Ulga rehabilitacyjna

W rocznym rozliczeniu podatkowym seniorzy mogą korzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne poniesionych w roku podatkowym.

Finansowanie wydatków

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Komu przysługuje ulga?

Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie: