Regulacje Covid-19

Realizacja usług turystycznych

Biuro Turystyczne SENIOR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń i zmian w realizacji poszczególnych usług turystycznych, które wynikają bezpośrednio z obostrzeń, aktów prawnych lub zaleceń administracji państwowej oraz samorządowej w związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem COVID-19.

Zmiany i ograniczenia mogą mieć charakter częściowy lub całkowity, co oznacza, że poszczególne imprezy turystyczne, które zostaną objęte ograniczeniami, mogą być częściowo ograniczone lub nie będą mogły być zrealizowane z powodów wprowadzenia obostrzeń ogólnopolskich związanych z COVID-19.

W takim przypadku klientowi nie przysługuje odszkodowanie ani zadośćuczynienie za niezgodność realizacji umowy usługi turystycznej.

W przypadku, gdy impreza turystyczna zostanie odwołana na wskutek odgórnych obostrzeń, klientowi przysługuje możliwość zmiany terminu imprezy na najbliższy z możliwych do realizacji, z zachowaniem pełnych środków finansowych, jakie uiścił na poczet imprezy odwołanej. Istnieje także możliwość otrzymania zwrotu całej wpłaconej kwoty na zasadach wyznaczonych odgórnie przez administrację państwową.

Jakie ograniczenia i zmiany mogą zostać wprowadzone?

W szczególnej trosce o zdrowie naszych klientów, zgodnie z zasadami zapobiegania COVID-19, uczestnictwo w imprezach turystycznych biura Senior, może być uzależnione od następujących warunków:

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Dz.U.2017 poz. 2361, 
  2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020 poz.374, 
  3. Ustawa z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2020 poz. 568, 
  4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Dz.U.2020, poz. 694, 
  5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U.2020, poz. 695, 
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.05.2021 Dz.U. poz. 905 ust.8 par. 14; 7. Inne regulacje związane z covid-19.