Jakie są rodzaje sanatoriów?

Czym jest sanatorium?

Leczenie uzdrowiskowe w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych zwykle odbywa się w szpitalach uzdrowiskowych, jednostkach opieki ambulatoryjnej oraz w sanatoriach. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, czyli sanatoria, wykorzystują pozytywny wpływ walorów naturalnych, przyrodniczych, klimatycznych i rekreacyjnych na ludzki organizm.

Sanatoria są na ogół zlokalizowane w miejscowościach uzdrowiskowych (ale nie tylko) i otwierają podwoje dla osób przewlekle chorych, potrzebujących rehabilitacji, rekonwalescentów i osób, które mają za sobą leczenie szpitalne. Wyróżnia się m.in. sanatoria dla osób dorosłych i dla dzieci.

Sanatorium dla osób dorosłych

Skierowanie do sanatorium otrzymują ubezpieczone osoby dorosłe, przewlekle chore, nie wymagające pobytu w szpitalu uzdrowiskowym. Wówczas potencjalny kuracjusz jest kwalifikowany do:

Warto zaznaczyć, że osoby pracujące mogą skorzystać z pobytu w sanatorium w ramach urlopu wypoczynkowego, co określa m.in. Kodeks Pracy. Podczas pobytu w sanatorium w ramach Funduszu – NFZ pokrywa koszty zabiegów i opieki medycznej w całości, a częściowo również koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Sanatorium dla dzieci

Dzieci również mogą skorzystać z pobytu w sanatorium uzdrowiskowym. W przypadku dzieci w wieku 3-6 lat, podczas leczenia uzdrowiskowego musi być obecny pełnoletni opiekun. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia nocleg dziecku i opiekunowi. Leczenie uzdrowiskowe w sanatorium dzieci od 3 do 6 lat trwa 21 dni, a zabiegi wykonywane są przez 6 dni w tygodniu. Całościowy koszt pobytu dziecka pokrywa NFZ, natomiast opiekun sam pokrywa koszty swojego zakwaterowania i wyżywienia. W przypadku dzieci starszych tj. od 7 do 18 r.ż. leczenie uzdrowiskowe w sanatorium trwa również 21 dni wraz zabiegami, a NFZ w całości pokrywa koszt opieki medycznej, zabiegów, zakwaterowania i wyżywienia.

Sanatorium dla osób prywatnych

Prywatny pobyt w sanatorium stwarza większe możliwości co do wyboru zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, miejsca jego lokalizacji oraz terminu wyjazdu. W tym przypadku nie potrzebujemy już skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Wyjazd taki jest pełnopłatny, jednak wiąże się z licznymi udogodnieniami. Oprócz tego nie trzeba czekać na taki wyjazd, jak niekiedy ma to miejsce w przypadku pobytów refundowanych. To my decydujemy, kiedy i do jakiego sanatorium chcemy się wybrać. W tym celu należy skontaktować się z osobami prowadzącymi sanatorium i ustalić termin swojego przyjazdu. Choć wyjazd w sezonie może być nieco droższy, to nie powinien specjalnie nadwyrężyć domowego budżetu.

Sanatorium uzdrowiskowe

Sanatorium uzdrowiskowe to zakład lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowany w uzdrowisku, czyli miejscowości, która spełnia wymagane warunki do prowadzenia lecznictwa i rehabilitacji oraz uzyskała status miejscowości uzdrowiskowej. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym skupia się głównie na funkcji leczniczej. Oczywiście w wolnym czasie można skorzystać z rekreacji i atrakcji dostępnych na terenie sanatorium. W wielu z nich znajdują się m.in. pijalnie wód mineralnych, ścieżki ruchowe czy przepiękne parki zdrojowe.

Sanatorium rehabilitacyjne

Pobyt w rehabilitacyjnym ośrodku sanatoryjnym jest dedykowany pacjentom, którzy wymagają rekonwalescencji po przebytej chorobie, urazie czy po zabiegu chirurgicznym. Równie dobrze może to być rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym na oddziale rehabilitacyjnym. Wiele sanatoriów rehabilitacyjnych skoncentrowanych na powrocie pacjenta do zdrowia oferuje także rehabilitację osobom, które chorowały na Covid-19. Turnusy dla ozdrowieńców mogą być prywatne, jak też w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jakie sanatorium wybrać?

Poniżej przedstawiamy wybrane sanatoria, z których senior może skorzystać. Warto się z nimi zapoznać, aby wybrać dla siebie najbardziej odpowiedni, nie tylko pod względem lokalizacji, ale zaleceń leczniczych.

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Aby uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz przeprowadza wywiad medyczny, szczegółowo opisując stan zdrowia pacjenta, wraz z ewentualnymi przeciwwskazaniami do zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych. Jeśli w skierowaniu zostały wypisane wymagane wyniki badań (np. morfologii, EKG czy zdjęć RTG), wówczas należy je wykonać i dołączyć do skierowania. Jeśli nie, warto zapytać, czy kopie takich dokumentów powinniśmy dołączyć. Jeśli mamy za sobą pobyt w szpitalu, także należy dołączyć do skierowania odpowiednie dokumenty.

Skierowanie należy dostarczyć do oddziału NFZ osobiście lub pocztą, ale może być też ono przesłane bezpośrednio przez lekarza kierującego. Zarejestrowane skierowanie jest następnie przekazywane lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Dokonuje on oceny i zatwierdza skierowanie, jeśli stan zdrowia pacjenta i profil leczenia danego uzdrowiska są ze sobą zgodne. Polskie uzdrowiska różnią się między sobą kierunkami leczniczymi, dlatego też jeśli decydujemy się na pobyt prywatny, koniecznie należy się upewnić, że dane miejsce będzie odpowiadało celowi leczenia.

 

Rehabilitacja i zdrowie

Praktyczne informacje dla osób planujących wyjazd na turnus rehabilitacyjny lub zdrowotny. Czym różnią się poszczególne pobyty? Jakie są rodzaje sanatoriów? Czym jest uzdrowisko? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poszczególnych tematach.