Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Jeśli nie możesz pracować ze względu na swój stan zdrowia, to możesz otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej opisujemy kto i w jak sposób można ją dostać.

Aby dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy musisz spełniać 3 podstawowe warunki:

1. Należy posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS

Aby uzyskać orzeczenie musisz udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty, w celu otrzymania zaświadczenia o stanie zdrowia (DRUK OL-9). Zaświadczenie takie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami musisz złożyć w oddziale ZUS przynależnym do miejsca zamieszkania. W dalszej kolejności, po rozpatrzeniu złożonego wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje cię o wyznaczonym terminie komisji Lekarza Orzecznika ZUS. Na takiej wizycie lekarz wydaje orzeczenie i ustala, czy jesteś osobą całkowicie lub częściowo niezdolną do jest do pracy.

2. Należy posiadać odpowiedni łączny staż ubezpieczeniowy

Staż ubezpieczeniowy to udokumentowany okres podlegania ubezpieczeniom– suma okresów lat, miesięcy i dni składkowych i nieskładkowych.

Należy udokumentować swój staż ubezpieczeniowy (np. świadectwa pracy za okres składkowy lub zaświadczenie ze szkoły wyższej za okres nieskładkowy).

Aby spełnić wymagany warunek stażu ubezpieczeniowego należy osiągnąć łącznie okres składkowy i nieskładkowy w zależności od twojego wieku, w którym powstała niezdolność do pracy:

Należy tu pamiętać, iż 5 lat stażu ubezpieczeniowego musi przypaść na ostatnie 10 lat przed datą złożenia wniosku o rentę lub też przed dniem, kiedy powstała niezdolność do pracy. W tym przypadku nie musisz spełniać warunki, jeśli jesteś kobietą, a lekarz stwierdził całkowitą niezdolność do pracy oraz twój okres składkowy wynosi nie mniej niż 25 lata w przypadku mężczyzn nie mniej niż 30 lat.

Nie zawsze należy posiadać powyższy staż ubezpieczeniowy. Wyjątek stanowi:

Jeśli do wymaganego staży ubezpieczeniowego brakuje ci dni, miesięcy lub lat a posiadasz okres z ubezpieczenia społecznego rolników to możesz go doliczyć.

3. Niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym, nieskładkowym lub nie później niż 18 miesięcy od dnia, kiedy skończył się okres składkowy albo nieskładkowy

Nie dotyczy to osób: jeśli jesteś kobietą, a lekarz stwierdził całkowitą niezdolność do pracy oraz okres składkowy i nieskładkowy wynosi nie mniej niż 20 lat, a w przypadku mężczyzn nie mniej niż 25 lat.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Zebrane dokumenty należy złożyć w przynależnym do miejsca zamieszkania oddziale ZUS, wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć przez internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

W przypadku pozytywnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możesz otrzymać:

Jeśli posiadasz jakikolwiek przychód np. ze stosunku pracy, umowy o dzieło czy zlecenie, nie przysługuje ci renta szkoleniowa.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy od 01 marca 2021 roku wynosi:

Warto pamiętać, iż renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:

Niepełnosprawność

Przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych, a także członków rodzin. Jakie przywileje przysługują z tytułu niepełnosprawności? Jak uzyskać orzeczenia i dofinansowania? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poszczególnych wątkach.