O zabiegu

To pobudzanie mięśni, które są porażone spastycznie. Wykorzystuje się do tego krótkie impulsy o kształcie prostokąta lub trójkąta o wysokim natężeniu. To przerywany prąd galwaniczny. Ten o kształcie trójkąta stosowany jest głównie w przypadkach zaburzeń pobudliwości.  Prąd impulsowy prostokątny stosuje się do pobudzania skurczów mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych. Spastyczność to nieprawidłowe, nadmierne napięcie mięśniowe, uniemożliwiające ruch. Jego przyczyną jest uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Zabieg tonolizy działa rozluźniająco na mięśnie, obniża ich napięcie, dzięki czemu możliwe jest między innymi rozpoczęcie rehabilitacji.

Jak się przygotować do zabiegu?

Przed zabiegiem trzeba zadbać o czystość zwłaszcza okolicy ciała poddawanej terapii oraz oczyścić skórę z maści i kosmetyków. Warto miejsce poddane zabiegowi poddać depilacji. Trzeba zdjąć biżuterię i metalowe przedmioty i ubrać się tak, by okolica poddawana zabiegowi była łatwo dostępna.

Na czym polega zabieg?

To stymulowanie mięśnia zginacza pojedynczym impulsem prostokątnym albo trójkątnym, który powoduje jego skurcz. Następnie, w momencie rozkurczu mięśnia, pobudza się mięśnie prostowniki serią krótkich impulsów. Taki sposób wymusza naprzemienna pracę mięśni, odtwarzanie mechanizmu odruchowego i przywracanie równowagi fizjologicznej porażonych mięśni.        

Zabieg tonolizy trwa przeważnie ok. 20 minut. Zalecane jest wykonywanie serii 20 – 30 zabiegów aby uzyskać efekt.

Wskazania

Przeciwwskazania

Zabiegi

Na czy polegają poszczególne zabiegi w sanatoriach i uzdrowiskach? Jak przygotować się do każdego zabiegu? Jakie są wskazania i przeciwskazania? To warto wiedzieć przed wyjazdem na turnus rehabilitacyjny!